RODO

Obowiązek informacyjny RODO :

 

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów

Administratorem Danych osobowych jest:

ABET sp. j. M. Banaszewski, K. Tutak, ul. Fredry 21, 91-336 Łódź

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się:

za pośrednictwem adresu email: iod@abet.com.pl lub pod numerem telefonu: +48 42 611 61 40

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)      Wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust.1(c) RODO.

b)      Realizacji obowiązków prawnie ciążących na Administratorze Danych na podstawie art. 6 ust.1(b) RODO.

 

Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane zgodnie z celem podanym powyżej określony jest:

W przepisach prawa o rachunkowości albo wynika z kodeksu cywilnego i maksymalnie wynosi 5 lat od zakończenia roku w którym zakończona została umowa.

Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w związku ze swoim uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit. f) polegającym na:

a)      Przetwarzaniu danych w celu ewentualnie ochrony własnych praw lub dochodzenia roszeń oraz

b)       W przypadku marketingu usług własnych.

Maksymalnie przez okres 6 lat.

Podanie Państwa danych osobowych jest:

wymogiem ustawowym z kodeksu cywilnego oraz przepisów o rachunkowości.

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

brak możliwości zawarcia pisemnej umowy oraz wystawienia faktury za wykonane usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

nie jest zbierana.

Odbiorcą danych mogą być:

a)      Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

b)      podmioty współpracujące jako podwykonawcy z Administratorem w tym podmioty, którym przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie usług księgowych i IT.

Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych poza obszar EOG.

Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

Administrator Danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani.

*RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt

ABET sp. j. M. Banaszewski, K. Tutak
ul. Fredry 21
91-336 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 612 19 19
tel. 42 612 18 88
kom. 693 680 056

e-mail: poczta@abet.com.pl

NIP: 7261004242
REGON: 470868639